És un art que necessita tanta dedicació i constància com la pràctica d’un esport, un bon fotògraf esportiu ha de tenir coneixements sobre l’esport que va a retratar.

La fotografia esportiva és aquella que es dedica a capturar moments i moviments dels esports, engloba qualsevol fotografia que hagi de veure amb un esdeveniment esportiu, de qualsevol mena, és un concepte molt ampli, ja que existeixen multitud d’esports cada un amb les seves característiques i estil propis.

En la àmplia gamma artística de la fotografia, l’esport ha pres molta importància.