Foto fixa és el nom amb el que es coneix al fotograf que s’encarrega, durant el rodatge d’una pel·lícula, sèrie, documental, publicitat… , de fer fotografies tan fidedignes al resultat final, com sigui possible, per tal de fer servir aquestes, com imatges publicitàries, promocional, cartelleria, xarxes socials, webs o com a referència d’altres escenes, també com a –ràcord- o per documentar.