Fotofixe es el nom que es coneix a la persona que s’encarrega, durant el rodatge d’una pel·lícula, serie, documental… de fer fotografies tan fidedignes al resultat final, com sigui possible, per tal de fer servir aquestes, com imatges publicitàries, promocional, cartelleria, xarxes socials, webs o com a referència de altres escenes, també com a –ràcord- o per documentar.