Un esdeveniment és un fet extraordinari o important en la vida d’una persona, d’una col·lectivitat social, de la humanitat.

Els Esdeveniments són actes que s’urgeixen d’ocasions no rutinàries i que tenen com objectius comuns el oci, la culturals, també personals o organitzatius, establerts de manera separada a l’activitat normal diària, la seva finalitat és il·lustrar, celebrar, entretenir o generar experiències en un grup de persones.