La Fotografia corporativa és el mitjà que fan servir les empreses per comunicar visualment, als seus clients o possibles clients, productes, serveis, el personal i les seves instal·lacions.

És el conjunt d’elements que identifica una marca o empresa i que genera una primera impressió al públic objectiu, és també el resultat de combinar la comunicació amb elements visuals.

El ésser humà recorda abans un element visual que un text.

Per altra banda és molt important el fet d’ensenyar les persones que formen part de l’ empresa i la fan que funcionar, en el seu lloc de treball.

Per últim, no podem oblidar el retrat corporatiu, que és molt útil per poder presentar l’equip amb naturalitat i professionalitat.

Amb resum la fotografia corporativa es una molt bona eina  per apropar als presents i futurs clients, humanitza l’empresa i reforça la marca.