La fotografia arquitectònica, captura i descriu, espais i edificis creats per l’home posant-los amb valor.

La fotografia d’arquitectura mostra projectes arquitectònics d’exteriors, interiors i detalls.

Hi han moltes maneres de fotografiar un edifici o qualsevol element arquitectònic, podem plasmar-lo completament o centrar-nos en un detall.

És pot jugar amb les línies, textures i colors per crear noves formes i maneres de mirar.

És un dels gèneres amb més història, de fet la fotografia més antiga que es conserva en tot el món, data de l’any 1826 –Vista des de la finestra en Le Gras– l’autor Nicèphore Niépce, en la fotografia es veu edifici a través d’una finestra.