La fotografia arquitectònica, captura i descriu, espais i edificis creats per l’home posant-los amb valor.

La fotografia d’arquitectura mostra detalls arquitectònics d’exteriors, interiors i detalls.

Hi ha moltes maneres de fotografiar un edifici o qualsevol element arquitectònic, podem plasmar-lo completament o centrar-nos en un detall.

Es pot jugar amb les línies, textures i colors per crear noves formes i maneres de mirar.

És un dels gèneres amb més història de fet la fotografia més antiga que es conserva en tot el món, data de l’any 1826< –Vista des de la finestra en Le Gras– l'autor Nicèphore Niépce, en la fotografia es veu edifici a través d'una finestra.